تبلیغات
عکس همسر علی دایی

عکس همسر علی دایی

شنبه 10 اردیبهشت 1384
<:P:>ایا میدانید عمر بن خطاب کیست <:P:>  <:P:>چنین روایت است صهاک کنیز حبشی عبدالمطلب بود و برای او شتر می چرانید . نفیل با او زنا کرد و خطاب را به دنیا آورد. خطاب وقتی به سن بلوغ رسید.به صهاک طمع کرد و با او زنا نمود و دختری به دنیا آورد. آن دختر را در پارچه ای از پشم پیچیده و از ترس مولایش او را بر سر راه گذاشت.هاشم بن مغیره او را دید و برداشت وتربیت کرد و نامش را حنتمه گذاشت. وقتی حنتمه به سن بلوغ رسید روزی خطاب او را دید و در او طمع کرد و او را از هاشم خواستگاری نمود. هاشم او رابه ازدواج خطاب در آورد؟؟ و عمربن خطاب به دنیا آمد <:P:>بنابرین <:P:>           خطاب پدر و پدر بزرگ و دایی عمر <:P:>          وحنتمه مادر و خواهر و عمع اوست <:P:>بحار ج ۸ قدیم ص ۲۹۵ <:P:>بله این است مولی اهل تسنن <:P:>ان وقت علی (ع) که از پاکترین و بهترین بنده خدا در زمین است. و کسی است که جواز عبور پل صراط را صادر میکند را به عنوان جانشین و وصی پیامبر (ص) قبول ندارند . و آن حرامی را می ستایند <:P:>  <:P:>لعنت بر عمر بن خطاب که این چنین بر خاندان علی (ع)  ظلم کردو باعث به شهادت رسیدن حضرت زهرا (ع)و حضرت محسن(ع) شد <:P:> [ شنبه 10 اردیبهشت 1384 - 01:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [عمومی , ] [+]