تبلیغات
عکس همسر علی دایی - شعر

عکس همسر علی دایی

شعر

دوشنبه 29 فروردین 1384

<:P:>همه جا بروم <:P:>  <:P:>به بهانه تو <:P:>  <:P:>که رسم به در <:P:>  <:P:>در خانه تو <:P:>  <:P:>ابا صالح  مددی <:P:>  <:P:>ابا صالح مدی کن <:P:> 

<:P:>[ دوشنبه 29 فروردین 1384 - 05:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 29 فروردین 1384 - 06:04 ق.ظ]

[ پیام ()|| mohsen ] [عمومی , ] [+]