تبلیغات
عکس همسر علی دایی - شعر

عکس همسر علی دایی

شعر

شنبه 27 فروردین 1384

کاش ای

تنها امید زندگی

میتوانستم فراموشت کنم

یا شبی چون آتش سوزان دل

در لهیب سینه خاموشت کنم

کاش چون خواب گران از سینه ام

نیمه شبها یاد رویت میگریخت

مرغ دل افسرده حال و بسته پر

از دیار آرزویت میگریخت

کاش از باغ خوش رویای تو

پسر اندیشه ام پا میگرفت

فارغ از اندیشه هجران و وصل

زندگی بی عشقت از سر می گرفت

کاش احساس نیاز دیدنت

از وجودم چون وجودت دور بود

در دلم آتش نمی زد آن نگاه

کاش آن شب چشمهایم کور بود

کاش آن شب در گلستان خیال

ای گل وحشی نمی چیدم ترا

تا نسوزم در خزان آرزو

کاشکی هرگز نمی دیدم ترا !!

<:P:>[ شنبه 27 فروردین 1384 - 01:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 27 فروردین 1384 - 01:04 ق.ظ]

[ پیام ()|| mohsen ] [عمومی , ] [+]