تبلیغات
عکس همسر علی دایی - شعر - فاصله

عکس همسر علی دایی

شعر - فاصله

چهارشنبه 24 فروردین 1384

دورترین من بیا؛ خسته شدم ز فاصله

كاین تن بی رمق دگر، می نرسد به قافله

بین تولد واجل، هست دوباره ام جدل

می نشود جدال حل، تا نكنی مداخله

آینه ضرب در غضب، حاصل جمع خون وشب

محض محال ای عجب،هردوسر معادله

سینه بیار وحس ببر ، چشم بیار وجان بخر

یكسره سود شد تورا ، مایه این معامله

لشگر سایه ها كنون ، منتظرند پشت در

گر ببرند این غزل ، با كه كنم مغازله

باز گسیل كرده ای، سیل سكوت سوی من

سد بشوم مقابلت ، یا نكنم مقابله؟

باز نگاه می كنم، چركنویس این غزل

تا ببرم دوباره حظ، از هیجان حاصله

در دل كوچه دوره گرد ،باز هوار می زند:

آی كه خوب می خرم ، كاغذ شعر باطله

از سروده: آقای علی مسعودی[ چهارشنبه 24 فروردین 1384 - 08:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [عمومی , ] [+]